Nasze Biuro świadczy profesjonalne usługi rachunkowe dla firm. Obsługujemy przedsiębiorstwa o różnej wielkości i strukturze organizacyjnej. Współpracujemy z firmami działającymi w różnych branżach i wiemy, że każda posiada swoją unikalną specyfikę, która przekłada się również na kwestie księgowości. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy przygotowani do zajmowania się sprawami finansowymi firm działających w dowolnym obszarze rynku. Posiadamy również specjalną propozycję dla początkujących przedsiębiorców. Zapewniamy im wsparcie niezbędne w stawianiu pierwszych kroków w biznesie.

Każdy klient może liczyć z naszej strony na profesjonalną obsługę oraz pełne zaangażowanie w zabezpieczenie finansowych i podatkowych spraw jego firmy. Gwarantujemy pełną poufność, również po zakończeniu współpracy.

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę księgową i kadrową firm, która obejmuje również otusorcing usług płacowych.

Księgowość

Zajmujemy się firmami, które są obowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości, jak również firmami, prowadzącymi księgowość uproszczoną. Dla tych pierwszych prowadzimy księgi rachunkowe, sporządzamy deklaracje podatku dochodowego CIT oraz deklaracje VAT, a także bilanse oraz rachunki zysków i strat. Firmom uprawnionym do prowadzanie księgowości uproszczonej możemy doradzić najlepszą dla nich formę ewidencjonowania dochodów, a następnie prowadzić dla nich księgę przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów rozliczanych w formie zryczałtowanej albo kartę podatkową. Sporządzamy dla nich również deklaracje podatkowe PIT i VAT.

Obsługa kadrowo-płacowa

Zajmujemy się także prowadzeniem obsługi kadrowo-płacową przedsiębiorstw. Możemy przejąć obowiązki tradycyjnie wykonywane przez dział kadr związane m.in. z prowadzeniem akt pracowników, dokumentami o zatrudnieniu i zwolnieniu czy kalendarzem pracowniczym. W obszarze płac zajmujemy się administrowaniem i stałym uaktualnianiem list płac oddzielnych dla każdej formy zatrudnienia oraz przesyłaniem niezbędnych dokumentów zwianych z dochodami pracowników do urzędu skarbowego.

Poniżej pełna lista usług rachunkowych, usług kadrowo-płacowych oraz wszystkich innych czynności realizowanych przez nasze biuro rachunkowe.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat.

Ewidencja PKPiR, ryczałt, karta podatkowa:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji.

Obsługa podatkowa:

 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),
 • pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
 • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli).

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli:

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
 • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych,
 • wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach – BANK, MOP-s, itp.)
 • deklaracje PFRON
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Obsługa płacowa:

 • wykonanie list płac z umów o pracę,
 • utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
 • przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Wirtualne biuro:

 • adres do rejestracji i korespondencji,
 • nielimitowana obsługa korespondencji,
 • powiadomienie e-mail o nowej poczcie,
 • skanowanie korespondencji i przesłanie na e-mail.

TO WSZYSTKO ZROBIMY ZA CIEBIE – SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG JUŻ TERAZ

WYJĄTKOWA GWARANCJA

Jeżeli po trzech miesiącach uznasz, że nie spełniliśmy Twoich oczekiwań księgowych zwrócimy Ci wszystkie poniesione koszty co do złotówki! Więc niczym nie ryzykujesz. Uważamy, że to uczciwa propozycja.

Rabaty dla klientów

STAŁY KLIENT – poleć nas znajomemu, a dostaniesz rabat w wysokości 15% na Twoje miesięczne usługi księgowe.

STAŁA UMOWA – rabat 50% na usługi księgowe przez pierwsze trzy miesiące współpracy.

Masz pytania?