ZUS udostępnił w Internecie wyszukiwarkę nowych numerów rachunków składkowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 roku. W prosty sposób można sprawdzić indywidualny numer konta do opłacania składek ZUS.

Od 1 stycznia 2018 roku płatnicy ZUS będą zlecali tylko jeden wspólny przelew obejmujący wszystkie należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. Dużą rewolucją jest nadanie każdemu płatnikowi ZUS jego indywidualnego numeru rachunku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już wysyłkę listów poleconych zawierających te dane. Pojawiły się już pierwsze próby oszustw i przekazywanie fałszywych numerów kont.

Wyszukiwarka nowych numerów kont w ZUS

W ukróceniu tych praktyk ma pomóc wyszukiwarka nowych indywidualnych numerów kont udostępniona online na stronie e-skladka.pl.

Każdy płatnik po wpisaniu dowolnego zestawu dwóch identyfikatorów wybranych spośród swoich numerów:

  • NIP,
  • REGON,
  • PESEL,
  • dowód osobisty,
  • paszport,

w drugim kroku rozszerzony o kolejne dwa identyfikatory:

  • imię i nazwisko,
  • skrócona nazwa płatnika ZUS,

otrzyma swój indywidaulny numer rachunku składkowego.

Masz pytania?