Biuro rachunkowe
Katarzyna Skowrońska

Z powodzeniem rozliczamy Wasze podatki już od 1999 roku!

OFERTA

Biuro Rachunkowe Katarzyna Skowrońska posiada licencję
Ministerstwa Finansów nr 15167/2006 oraz ubezpieczenie OC.

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • ewidencja PKPiR, ryczałt, karta podatkowa
 • obsługa podatkowa
Więcej

Obsługa kadrowo-płacowa

 • rozliczenie ZUS za właściciela
 • obsługa kadrowa
 • obsługa płacowa
Więcej

Wirtualne biuro

 • adres do rejestracji i korespondencji
 • powiadomienie e-mail o nowej poczcie
 • skanowanie korespondencji i przesłanie na e-mail
Więcej

O firmie

Nasze biuro rachunkowe znajduje się na terenie Wrocławia, oferując kompleksowe usługi księgowe dla Klientów z województwa dolnośląskiego oraz innych regionów kraju. Obsługujemy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z różnych branż. Dostosowujemy zakres usług do potrzeb przedsiębiorstwa, mając na uwadze nałożone na nie prawem obowiązki.

Prowadzimy pełną i uproszczoną księgowość. Z każdą firmą zlecającą nam realizację usług księgowych i kadrowych ustalamy ściśle zakres realizowanych zadań. Jesteśmy w tym względzie elastyczni i otwarci na zmiany w trakcie współpracy. Zakres usług księgowych możemy odpowiednio rozszerzać, zawężać bądź zmieniać.

Obok profesjonalnej księgowości, możemy naszym partnerom biznesowym zaproponować kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz pomoc w zakresie ubezpieczeń ZUS. Szczegóły dopracowujemy na podstawie indywidualnych ustaleń z klientami.

Wybierając Wrocławskie biuro księgowe Katarzyny Skowrońskiej mogą Państwo liczyć na pomoc ekspertów. Outsourcing pozwala ograniczyć ryzyko nieprawidłowości i zapewnić bezpieczeństwo, dzięki powierzeniu obowiązków profesjonalistom. Niesie ze sobą również pomoc w oszczędnościach finansów i czasu – zaoszczędzony kapitał mogą Państwo przeznaczyć na rozwój działalności.

Strefa klienta

 • do 7 dnia miesiąca
  termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
 • do 10 dnia miesiąca
  termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz pracy przez osoby prowadzące działalność gospodarcza opłacające składki wyłącznie za siebie ( nie zatrudniają pracowników)
 • do 15 dnia miesiąca
  termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez pracodawców zatrudniających pracowników)
 • do 20 dnia miesiąca
  termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wpłaty zaliczki PIT-5 i PIT-5L przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także zaliczki na PIT-4 od wypłaconych wynagrodzeń
 • do 25 dnia miesiąca
  termin rozliczenia podatku VAT-7 oraz VAT-7K
 • Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
  Wejdź i sprawdź
 • Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
  Wejdź i sprawdź
 • Kalkulator VAT (brutto-netto) przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT.
  Wejdź i sprawdź
 • Kalkulator odsetek ustawowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
  Wejdź i sprawdź
 • Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
  Wejdź i sprawdź
 • Kalkulator wynagrodzenia chorobowego oblicza wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
  Wejdź i sprawdź
 • Dokumenty do zatrudnienia - Umowa o prace
  Pobierz wzór
 • Dokumenty do zatrudnienia - Umowa zlecenie
  Pobierz wzór
 • Wniosek o urlop
  Pobierz wzór
 • Lista obecności
  Pobierz wzór
 • Kwestionariusz Osobowy
  Pobierz wzór
 • Skierowanie na badania lekarskie
  Pobierz wzór
 • mojepapiery to usługa, która ułatwia współpracę Biura Rachunkowego z Klientami. E-konto zapewnia szybki dostęp do dokumentów i rozliczeń. Oszczędza czas i zapewnia pełne bezpieczeństwo.
  https://saldeo.brainshare.pl/login.jsf

  Masz pytania?